logo dagblad


Het Friesch Dagblad is het Nederlands protestants-christelijke dagblad voor Friesland, het Groningse Westerkwartier en de Noordoostpolder.

Totaal abonnement

Het standaard abonnement van het Friesch Dagblad is heel compleet: 6x per week de krant, de digitale krant en gratis mobiele apps.

... inclusief ePaper

Met de ePaper van het Friesch Dagblad leest u de krant snel en eenvoudig op uw computer en laptop. Standaard bij een Totaal abonnement.

... en mobiele apps

Voor het nieuws op een kleiner mobiel apparaats gebruikt u de apps van het Friesch Dagblad. Standaard bij een Totaal abonnement.

Deze pagina wordt tijdelijk niet meer onderhouden. Ga naar Abonnement.nl voor actuele aanbiedingen op kranten en tijdschriften.

Over het Friesch Dagblad

Spelen geloof en levensbeschouwing een rol in uw leven? Denkt u na over hoe we de samenleving duurzamer kunnen maken, rechtvaardiger? Dan bent u de lezer die het Friesch Dagblad aanspreekt!

Laat u infomeren en inspireren door het Friesch Dagblad. Iedere dag opnieuw stof tot nadenken. Extra aandacht voor regionale ontwikkelingen, óók op sportief en cultureel terrein. U krijgt een abonnement dat meer is dan de som der delen.

Friesch Dagblad wordt bezorgd in Friesland, het Groningse Westerkwartier en de Noordoostpolder. (Bij abonnementen buiten ons verspreidingsgebied worden portokosten in rekening gebracht en ontvangt u de krant minimaal één dag later.)

Friesch Dagblad